O ROZSĄDNYCH MYŚLACH I WYNIKAJĄCYCH Z TEGO ROZSĄDNYCH DZIŁANIACH.

Marzena Miszczuk – psycholog, psychoterapeuta, specjalista ds. przemocy

Wrocław, listopad 2018 r.

 

„Z rozsądnych myśli bierze się rozsądne działanie” *

JESTEM ZA przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci oraz wobec osób dorosłych, a wśród nich nie tylko wobec kobiet, ale także wobec mężczyzn, co nadal w wielu środowiskach, czy kręgach społecznych jest niepopularne. Jestem również za przeciwdziałaniem przemocy wobec osób starszych / w podeszłym wieku, co jest problematyką nieco częściej podejmowaną w porównaniu do idei przeciwdziałania przemocy wobec mężczyzn, ale w sumie również wciąż mało popularną.

Takie podejście przypomina, żeby nie być osobą agresywną wobec własnych dzieci oraz wobec dzieci w ogóle. Sprzyja także zainteresowaniu tym, co jeszcze nie jest, a co już jest przemocą, gdzie przebiega ta granica i czy ja jej nie przekraczam jako rodzic, opiekun, człowiek.

Takie podejście sprawia, że kobiety nie usztywniają się w roli ofiar, ale skłonne są także do krytycznego spojrzenia na siebie, pozostając czujne i wrażliwe na własne sprawstwo w związku / w relacjach z innymi. Takie podejście sprawia także, że ta gotowość kobiety do zajmowania się własnym sprawstwem nie ma wyłącznie charakteru deklaratywnego, ale oznacza rzeczywistą otwartość do rozpoznawania własnych negatywnych postaw wnoszonych w związek / w relacje z innymi, a także rzeczywistą gotowość do pracy nad zmianą tego co rozpoznane jest jako niewłaściwe.

Takie podejście odbarcza mężczyzn od brania odpowiedzialności za całe zło, które dzieje się w związku / w relacji z innymi, w tym także za przejmowanie odpowiedzialności za to, co ta druga strona wnosi niszczącego w związek / w relację. Takie podejście pozwala także mężczyźnie na przyglądanie się doświadczonej samemu krzywdzie, przemocy w związku / w relacjach z innymi i na pracę nad sobą jako ofiarą, bez wstydu i lęku przed wyśmianiem, ironią innych, czy utratą swojego męskiego ja.

Takie podejście przypomina również o większej uważności na własne, bądź czyjeś sprawstwo wobec osób starszych / w podeszłym wieku. Osoby te często mają ograniczone możliwości samodzielnego chronienia siebie z uwagi na swój wiek właśnie i wynikające z tego pogarszające się samopoczucie fizyczne, słabnącą kondycję psychiczną, czy utratę sprawności.

Takie podejście może sprzyjać zatrzymywaniu i/lub przeciwdziałaniu przemocy w Twoim życiu, w naszym życiu, w związku / w relacjach z innymi!

Pamiętaj: Z ROZSĄDNYCH MYŚLI BIERZE SIĘ ROZSĄDNE DZIAŁANIE 🙂 Poszukamy ich razem w czasie organizowanego i prowadzonego przeze mnie cyklu spotkań pt. Porozmawiajmy o przemocy w naszym życiu. To może zatrzymywać przemoc i/lub jej przeciwdziałać!

Zapraszam!

Marzena Miszczuk – psycholog, psychoterapeuta, specjalista ds. przemocy

 

Szczegółowy opis cyklu spotkań można znaleźć na stronie: http://jatymy.info/2018/10/19/1635/

*Przytoczony na początku wpisu cytat oraz załączone do wpisu zdjęcie pochodzi z kalendarza: Rok Pozytywnych Zmian, Jadwiga Stasica, Wyd. Święty Paweł, 2017