Coaching osobisty on-line

Czym jest coaching?

Profesjonalny coaching jest relacją partnerską, która pomaga ludziom osiągnąć ponadprzeciętne wyniki w życiu, w karierze, w firmach i organizacjach w krótkim czasie (to rozumienie coachingu według największej na świecie organizacji zrzeszającej coachów - International Coach Federation).
Proces coachingu koncentruje się na tym gdzie jest Coachee obecnie i gdzie chce się znaleźć w przyszłości. Wynik zaś zależy od intencji, wyborów i działań Coachee wspieranego wysiłkami Coacha, jego umiejętnościami, podejściem i metodą.

Kim jest Coachee?

Coachee to osoba korzystająca z coachingu.

Czym jest coaching on - line?

Coaching on – line jest przeznaczony dla każdego kto chce świadomie wybrać dla siebie coacha wspierającą go w rozwoju osobistym, zawodowym lub rodzinnym. Stąd też coaching przekracza wszelkie granice terytorialne, bo najważniejsze jest to nie JAK, ale Z KIM chcę pracować. W sytuacji, gdy coachee mieszka w tym samym mieście co coach dobrym powodem może być oszczędność czasu na dojazdy do gabinetu.
Badania nad rezultatami zarówno w procesie terapii jak i coachingu pokazują, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na efektywność pracy jest rodzaj relacji i poziom zaufania, jaki się tworzy pomiędzy coachem a coachee. Badania ICF podają, że ponad 70% coachingu na świecie odbywa się właśnie poprzez skype lub telefon.
Nasze wieloletnie już doświadczenie pokazuje, że coaching przynosi doskonale rezultaty zarówno w kontakcie bezpośrednim (w gabinecie coacha), jak również w kontakcie telefonicznym czy skypowym.

Dla kogo Coach?

Dla dorosłych, którzy chcą zmiany w swoim życiu i obecnie przeżywają różnego typu trudności osobiste, rodzinne lub zawodowe.
Dla liderów pracujących w organizacjach, którzy doskonalą swoje osobiste przywództwo i umiejętności pracy ze współpracownikami, przełożonymi i podległymi im pracownikami. Dla Osób, które pragną wprowadzić więcej życiowej równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym. Dla tych, którzy często cierpią z powodu przemęczenia, nadmiaru pracy, czy perfekcjonizmu.

Jak długo trwa coaching?

Standardowa ilość spotkań w coachingu to 7 – 12 sesji
Jedna sesja trwa do 80 minut
Sesje odbywają się zazwyczaj co 2 lub 3 tygodnie

Jak przebiega proces coachingu?

Każda praca coachigowa zaczyna się od poznania potrzeb i oczekiwań Coachee oraz określenia CELU i oczekiwanych REZULTATÓW. Zaczynamy więc od stworzenia indywidualnego planu rozwoju osobistego i tego co ma się pojawić jako efekt wspólnej pracy.
Spotykamy się regularnie co 2 lub 3 tygodnie. Na każdym spotkaniu zostaniesz poproszony o określenie celu na sesję, czyli tego czym chcesz się zająć i co chcesz na niej osiągnąć.
Pod koniec każdego spotkania zaplanujesz kolejne kroki i zadania do realizacji do kolejnej sesji, które przybliżą Cię do osiągnięcia swoich celów. Każde kolejne spotkanie zacznie się od omówienia tego jak Ci poszło? Z czego jesteś zadowolony/a lub niezadowolony/a?

Jakie są rezultaty pracy?

Głównym efektem coachingu jest osiągnięcie postawionych sobie wcześniej celów, optymalizacja działań, podjęcie trafnych decyzji oraz pełniejsze wykorzystanie swoich naturalnych umiejętności. Po skończonym procesie Coachee stają się są bardziej świadomi siebie, poprawiają swoje wyniki i polepszają jakość swojego życia.
Inne najczęściej pojawiające się rezultaty, które obserwujemy to:
- wzrost samooceny i pewności siebie
- rozwój umiejętności interpersonalnych (w tym asertywnych zachowań tj.: stawianie
zdrowych granic, wyrażanie własnych opinii, zadbanie o własne potrzeby, tworzenie
partnerstwa z ważnymi dla nas ludźmi)
- powrót do równowagi życiowej– ustawienia właściwych proporcji pomiędzy pracą
zawodową a życiem osobistym
- zarządzanie swoją bezcenną energią życiową, która ku zaskoczeniu wielu z nas jest
wyczerpywalna i potrzebuje świadomej troski Właściciela
- branie odpowiedzialności za własne życie, bez szukania winnych wokół
- wzięcie odpowiedzialności za siebie, za swoją pracę i życie
- odzyskanie zdrowego poczucia własnej wartości

Po co pierwsze spotkanie?

Rozpoczęcie naszej wspólnej pracy poprzedzone jest zawsze wstępną konsultacją.
Konsultacja trwa do 80 minut i służy zorientowaniu się w problemach i sytuacji zgłaszającej się osoby. Pozwala mi zaproponować najlepszą formę pomocy dostosowaną do potrzeb i możliwości zgłaszającego. To może być zarówno coaching jak i psychoterapia.

Zaplanuj Swoją wizytę