Wstępna konsultacja indywidualna w gabinecie lub on line

konsultacja: terapeutyczna, psychologiczna, rodzicielska, seksuologiczna

do 50 minut - 180 zł

Wstępna konsultacja pary prowadzona przez jednego terapeutę w gabinecie lub on line

50 minut - 200zł

80 minut - 280zł

Wstępna konsultacja pary lub rodziny prowadzona przez dwóch terapeutów w gabinecie lub on line

50 minut - 280 zł

80 minut - 350zł

Coaching osobisty w gabinecie lub on line

80 minut - 280zł

Psychoterapia indywidualna w gabinecie lub on line

czas trwania sesji i koszt określany przez terapeutę

Terapia dla par i małżeństw prowadzona przez jednego terapeutę w gabinecie lub on line

50 minut - 200zł

80 minut - 280zł

Terapia dla par i małżeństw lub rodzinna prowadzona przez dwóch terapeutów w gabinecie lub on line

50 minut - 280zł

80 minut - 350zł

Coaching rodzicielski w gabinecie lub on line

czas trwania sesji i koszt określany przez terapeutę

Konsultacja rodziny dotkniętej kryzysem psychicznym w gabinecie lub on line

do 90 minut / 220zł