Wstępna konsultacja indywidualna w gabinecie lub on line

konsultacja: terapeutyczna, psychologiczna, rodzicielska, seksuologiczna

45 - 50 minut / 150zł - 170zł

Wstępna konsultacja pary prowadzona przez jednego terapeutę w gabinecie lub on line

50 - 60 minut / 200zł

80 minut / 270zł

Wstępna konsultacja pary lub rodziny prowadzona przez dwóch terapeutów w gabinecie lub on line

50 minut / 250 zł

80 minut / 320zł

Coaching osobisty w gabinecie lub on line

80 minut / 270zł

Psychoterapia indywidualna w gabinecie lub on line

czas trwania sesji i koszt określany przez terapeutę

Terapia dla par i małżeństw prowadzona przez jednego terapeutę w gabinecie lub on line

50 - 60 minut / 200zł

80 minut / 270zł

Terapia dla par i małżeństw lub rodzinna prowadzona przez dwóch terapeutów w gabinecie lub on line

50 minut / 250zł

80 minut / 320zł

Coaching rodzicielski w gabinecie lub on line

80 minut / 270zł

Konsultacja rodziny dotkniętej kryzysem psychicznym w gabinecie lub on line

do 90 minut / 220zł