konsultacja i psychoterapia seksuologiczna

Czym jest konsultacja i psychoterapia seksuologiczna?

Konsultacja seksuologiczna jest rozmową, podczas której psychoterapeuta może poznać Pacjenta i rodzaj trudności, z jakimi się Pacjent zgłasza. Pomocny jest wywiad dotyczący dotychczasowych doświadczeń seksualnych Pacjenta oraz ogólnego stanu zdrowia. W trakcie konsultacji Pacjent może poszerzyć rozumienie siebie, swoich objawów i wraz z psychoterapeutą uzgodnić cele leczenia. Konsultacja seksuologiczna pomoże także wybrać właściwą formę pomocy. Niekiedy przydatna bywa konsultacja z lekarzem.
Psychoterapia seksuologiczna polega na wspólnym poszukiwaniu znaczenia objawów, z którymi zgłasza się Pacjent. Pomaga poznać przyczyny trudności i sposoby radzenia sobie z nimi. Psychoterapia seksuologiczna nie różni się w szczególny sposób od psychoterapii jako takiej. Obszar seksualny postrzegany jest jako połączona część z innymi obszarami ludzkiego doświadczenia - emocjonalnego, relacyjnego, czy duchowego. Podczas psychoterapii w naturalny sposób obszary te przenikają się, a poruszane tematy łączą w sobie wszystkie te elementy.

Dla kogo?

Dla partnerów, którzy dążą do poprawy relacji w związku, w sferze emocjonalnej i w obszarze relacji seksualnej, pragną powstrzymać pogłębiający się kryzys, poszukują rozwiązania długotrwałego konfliktu. Spotkania z terapeutą mogą być również przydatne, jeśli partnerzy rozważają separację lub rozwód. Rozmowa w gabinecie może stać się szansą porozumienia i wyjścia z impasu.

Jaką metodą pracujemy?

W leczeniu trudności seksualnych, z którymi zgłasza się Pacjent, przyjmujemy współczesny, integracyjny model leczenia seksuologicznego umożliwiający wybór i dostosowanie metod terapii do konkretnej sytuacji klinicznej i specyfiki pacjentów. Przyjęty model uwzględnia koncepcje biologiczne (somatyczne), psychodynamiczne, systemowe, poznawcze i behawioralne. Omawiana jest także rola metod farmakologicznych i biologicznych.

Ile trwa?

Najczęściej potrzebne są trzy konsultacje, aby móc zorientować się z jaką trudnością zgłasza się Pacjent, w jakim kontekście ta trudność występuje oraz jakie możliwe działania będą pomocne.
Podczas psychoterapii ustala się jej cele i czas trwania. Zwykle psychoterapia jest procesem rozłożonym na kilka miesięcy, gdyż sfera seksualna jest bardzo mocno związana ze sferą emocjonalną oraz relacyjną. Leczenie jest możliwe w atmosferze zaufania, które tworzy się w procesie terapii i rzadko kiedy można ten proces przyspieszyć.

Jak wygląda proces terapii?

Proces psychoterapii oparty jest na rozmowie, wspólnym myśleniu i tworzeniu nowych perspektyw, nowego rozumienia trudności, z którą zgłasza się Pacjent. Psychoterapeuta może zalecać ćwiczenia do wykonania w domu, jeśli wraz z Pacjentem uzna, że taka forma będzie pomocna.

Jakie daje rezultaty?

Zakładanym rezultatem jest zmniejszenie lub całkowite usunięcie objawów, z którymi zgłasza się Pacjent, a także zmniejszenie subiektywnego odczucia cierpienia. Lepsze rozumienie siebie zmniejsza napięcie i niepokój, a co za tym idzie pozwala na bardziej satysfakcjonujące relacje seksualne i czerpanie radości z intymnej sfery życia.

Po co pierwsze spotkanie?

Podczas pierwszego spotkania zarówno Pacjent, jak i psychoterapeuta dokonują rozeznania w czym i na ile psychoterapeuta może być dla Pacjenta pomocny.

Zaplanuj Swoją wizytę