Psychoterapia młodzieży

Psychoterapia młodzieży

Okres adolescencji to czas niezwykle intensywnego rozwoju i doświadczania zmian. To również czas stawiania ważnych pytań i szukania odpowiedzi o swoje miejsce w świecie, o samego siebie i ważne mnie osoby i relacje z nimi. Bywa on również czasem mierzenia się z pojawiającymi trudnościami i konfliktami, czy w relacjach rówieśniczych czy rodzinnych. Proces terapeutyczny może stać się przestrzenią stawiania tych pytań, nazywania przeżywanych emocji i trudności, poszukiwaniem rozwiązań i doświadczaniem wsparcia które służy rozwojowi.
Terapia indywidualna osób w okresie adolescencji odbywa się raz w tygodniu, a długość procesu terapeutycznego zależy od zgłaszanego problemu.

Zaplanuj Swoją wizytę