Serdecznie zapraszam na cykl spotkań pt. Porozmawiajmy o przemocy w naszym życiu.

Marzena Miszczuk – psycholog, psychoterapeuta, specjalista ds. przemocy

Szczegóły załączam poniżej:

Organizator i osoba prowadząca: Marzena Miszczuk – psycholog, psychoterapeuta, specjalista ds. przemocy. Od kilkunastu lat pracuje terapeutycznie z osobami, które potrzebują pomocy nad problemami z obszaru przemocy wewnątrz- i zewnątrzrodzinnej, a także nad wieloma innymi problemami ważnymi w życiu rodzinnym. Prowadzi własną praktykę prywatną, a także współpracuje z wrocławskimi ośrodkami zdrowia. Od wielu lat współpracuje z Wrocławskim Centrum Zdrowia, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową dla sprawców przemocy. Jest także członkiem zespołu specjalistów w Centrum Rozwoju Osobistego i Pracy z Rodziną Ja Ty My. Ponadto współpracuje również z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów psychologii. Więcej informacji: www.marzenamiszczuk.pl oraz jatymy.info/marzena-miszczuk/ 

Adresaci: Cykl spotkań skierowany jest do osób zainteresowanych zapoznaniem się z problematyką przemocy i z jej rozpoznawaniem w swoim osobistym życiu. Udział w cyklu spotkań może sprzyjać zatrzymywaniu i/lub przeciwdziałaniu przemocy w swoim życiu.

Zapraszam do wzajemnej współpracy w grupie osób, które mają ciekawość, chcą lub potrzebują zmierzyć się z problemem przemocy w swoim życiu. Wzajemna współpraca może przynieść wspaniałe efekty, gdy szczerze połączymy swoje siły, zamiary i chęci. W życzliwej atmosferze wzajemnego szacunku możemy zmierzyć się z osobistymi trudnymi sprawami i problemami. Przede wszystkim jednak możemy wzajemnie zainspirować się do wielu przemyśleń i autorefleksji oraz do wprowadzenia pozytywnych zmian związanych z przeciwdziałaniem przemocy w swoim życiu. Zapraszam do tej wspólnej współpracy w grupie, którą będę miała przyjemność prowadzić!

Marzena Miszczuk – psycholog, psychoterapeuta, specjalista ds. przemocy

Forma zajęć:

Spotkania będą łączyć w sobie:

 1. psychoedukację
 2. mini-wykłady interaktywne
 3. pracę warsztatową uczestników nad rozpoznawaniem problemu przemocy w swoim osobistym życiu
 4. zadanie domowe.

Spotkania będą odbywać się:

 1. w małej grupie, która będzie liczyć około 6-8 osób
 2. w grupie zamkniętej, co oznacza że od początku do końca trwania wszystkich spotkań uczestniczą w nich te same osoby

= co sprzyja budowaniu atmosfery bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania w grupie.

Każdy z uczestników cyklu spotkań otrzyma:

 1. materiały edukacyjne
 2. polecaną literaturę nawiązującą do omawianej problematyki
 3. wykaz miejsc we Wrocławiu, gdzie świadczona jest pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy, także ta bezpłatna
 4. zaświadczenie nt. uczestnictwa w cyklu spotkań
 5. 40% rabat na jednorazową 50-minutową konsultację indywidualną ze specjalistą ds. przemocy – w przypadku chęci i/lub potrzeby omówienia swoich osobistych spraw w kontakcie indywidulanym z psychologiem prowadzącym zajęcia grupowe.

Zagadnienia, które będą poruszane w czasie cyklu spotkań:

Główny temat tego cyklu spotkań to: Rozpoznawanie problemu przemocy w swoim osobistym życiu. Planowane zagadnienia szczegółowe, jakie będziemy poruszać to:

 1. Omówienie definicji przemocy pomocnej w rozpoznawaniu przemocy w swoim osobistym życiu.
 2. Omówienie rodzajów relacji, w których dochodzi do przemocy oraz ich rozpoznawanie w swoim osobistym życiu.
 3. Omówienie rodzajów i form przemocy oraz ich rozpoznawanie w swoim osobistym życiu (tu m.in. praca z katalogiem zachowań agresywnych).
 4. Omówienie postaw przyjmowanych w relacjach z innymi, które sprzyjają powstawaniu i podtrzymywaniu konfliktów/przemocy oraz ich rozpoznawanie w swoim osobistym życiu.
 5. Omówienie rodzajów relacji partnerskich/małżeńskich, które sprzyjając powstawaniu i podtrzymywaniu konfliktów/przemocy oraz ich rozpoznawanie w swoim osobistym życiu.
 6. Omówienie specyficznych rodzajów przemocy występujących u osób uzależnionych.
 7. Omówienie w jaki sposób problemy uzależnienia i przemocy łączą się ze sobą.
 8. Przyglądanie się problemom uzależnień i przemocy w odniesieniu do swojego osobistego życia.
 9. Omówienie przykładowych mechanizmów prowadzących i/lub podtrzymujących konflikt/przemoc w relacjach oraz ich rozpoznawanie w swoim osobistym życiu.
 10. Omówienie konsekwencji, jakie ponoszą osoby doświadczające przemocy, a także osoby stosujące przemoc oraz rozpoznawanie tych konsekwencji w swoim osobistym życiu.
 11. Praca nad uczuciami pojawiającymi się w czasie zajmowania się problemem przemocy w swoim osobistym życiu.
 12. Podsumowanie swojej pracy nad problemem przemocy w czasie cyklu spotkań oraz wyznaczenie kierunków dalszej pracy nad zmianą w swoim osobistym życiu w obszarze zagadnień poruszanych na grupie.

Dla uczestników zainteresowanych dalszą pracą nad problemem przemocy w swoim osobistym życiu przewidywana jest kontynuacja cyklu spotkań pt. Mówię: stop przemocy! – rozmowa o tym jak radzić sobie z własną bezradnością, uległością i/lub z własną złością, agresją, przemocą.

Terminy i godziny cyklu spotkań:

Cały cykl spotkań obejmuje 4 spotkania trwające po 5 godzin zegarowych.

Łączna liczba godzin, jaką obejmuje cały cykl spotkań, to 20 godzin zegarowych.

Terminy spotkań:

17.11.18 r., sobota, godz. 9-14

18.11.18 r., niedziela, godz. 9-14

01.12.18 r., sobota, godz. 9-14

02.12.18 r., niedziela, godz. 9-14

W czasie trwania spotkań przewidziana jest krótka przerwa na życzenie uczestników.

Miejsce: Centrum Rozwoju Osobistego i Pracy z Rodziną JA – TY – MY, ul. Skwierzyńska 20/4, Wrocław

Zapisy: marzenamiszczuk@op.pl

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność nadesłanych e-mailem zgłoszeń.

Koszt: Całkowity koszt udziału w całym 20-godzinnym cyklu spotkań łącznie to 560 zł brutto (28 zł brutto/1h).

Warunkiem udziału w cyklu spotkań jest przesłanie e-mailem do organizatora swojego zgłoszenia, a następnie po otrzymaniu informacji zwrotnej od organizatora o rezerwacji miejsca gwarantującego udział w cyklu spotkań należy wykonać przelewem opłatę jak wyżej, najpóźniej do dnia 12.11.18 r. włącznie. Nie wykonanie przelewu w podanym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w cyklu spotkań. Przelew należy wykonać na rachunek, którego właścicielem jest Marzena Miszczuk – numer rachunku: 67102052260000650204777720 Bank PKO BP. W treści przelewu proszę wpisać: cykl spotkań.

*Uwaga: W przypadku rezygnacji z udziału w cyklu spotkań do dnia 12.11.18 r. włącznie, następuje całkowity zwrot wpłaconej sumy. Po tym terminie, ze względów organizacyjnych, opłata za cykl spotkań nie podlega zwrotowi.

**Organizator ma prawo odwołać cykl spotkań w przypadku niezebrania wystarczającej liczby wpłat lub z przyczyn losowych, co wiązałoby się ze zwrotem wpłaconej kwoty tym uczestnikom, którzy już zapłacili za udział w cyklu spotkań.

***Rachunek za udział w cyklu spotkań wystawiany jest na prośbę uczestnika, zgłoszoną e-mailem do dnia 12.11.2018 r. Rachunek uczestnik otrzyma na najbliższym spotkaniu grupy.

Telefon kontaktowy do organizatora: 691 977 930

ZAPRASZAM!

Marzena Miszczuk – psycholog, psychoterapeuta, specjalista ds. przemocy