coaching rodzicielski on line

Czym jest coaching?

Profesjonalny coaching to naprawdę mocna i skuteczna forma rozwoju osobistego. Jej podstawą jest partnerska relacja pomiędzy coachem a coachee (osobą biorącą udział w coachingu), która pomaga osiągnąć ponadprzeciętne wyniki w życiu, w karierze, w organizacjach w naprawdę krótkim czasie.
Coaching rodzicielski ON LINE jest przeznaczony dla rodzica, który świadomie wybiera coacha do współpracy, a nie kieruje się miejscem jego zamieszkania. Jest także doskonałą propozycją dla Polaków mieszkających za granicą lub w mniejszych miejscowościach w kraju. Ogromną zaletą tego sposobu pracy jest możliwość zapewnienia sobie komfortowych warunków i intymnej atmosfery.

Kiedy coaching rodzicielski jest niezwykle pomocny?

Coaching rodzicielski kierowany jest głównie do rodziców, którzy chcą świadomie wychowywać swoje dziecko, lepiej je rozumieć, umacniać wspólną więź dostrzegając przy tym swój własny wpływ na jego postawy i zachowania. Coaching rodzicielski pozwala:
▪ Lepiej rozumieć siebie i swój wpływ na dziecko
▪ Stworzyć dobre relacje z dzieckiem oparte na partnerstwie i zaufaniu (ten proces dzieje się już od pierwszych chwil życia dziecka, a nie w momencie jego dorastania)
▪ Nabrać pewności siebie w roli rodzica
▪ Mądrze kochać: wyznaczyć dziecku granice, powiedzieć stanowczo „NIE”, wyrażać swoje uczucia
▪ Rozwiązywać konflikty
▪ Prowadzić dobre rozmowy
▪ Podarować dziecku lepszą przyszłość

Co jest efektem coachingu rodzicielskiego?

Przede wszystkim rozwijanie w dziecku właściwego poczucia własnej wartości i dobrej samooceny oraz wzmocnienie rodziny i wspólnych więzi.

Po co pierwsze spotkanie?

Rozpoczęcie wspólnej pracy poprzedzone jest zawsze wstępną konsultacją.
Konsultacja trwa do 80 minut i służy zorientowaniu się w problemach i sytuacji zgłaszającej się osoby.

Jak długo trwa coaching?

Standardowa ilość spotkań w coachingu to 7 – 12 sesji
Jedna sesja trwa do 80 minut
Sesje odbywają się zazwyczaj co 2 lub 3 tygodnie

Zaplanuj Swoją wizytę