O ODKRYWANIU I ROZWIJANIU UKRYTYCH W SOBIE TELENTÓW.

Marzena Miszczuk – psycholog, psychoterapeuta, specjalista ds. przemocy

Wrocław, listopad 2018 r.

 

„Nigdy nie wątp w to, że posiadasz ukryte talenty. Wszyscy je mamy. Szkoda, że tak wielu z nas nigdy tego nie sprawdza.” *

Udział w moi cyklu spotkań pt. Porozmawiajmy o przemocy w naszym życiu może być doskonałą okazją do odkrywania i/lub rozwijania własnych zasobów, umiejętności, pozytywnych stron. Już samo rozważanie wzięcia udziału w tym wydarzeniu może świadczyć o tym, że masz w sobie ciekawość i drzemiącą w sobie otwartość na nowe doświadczenie, związane z lepszym poznaniem i zrozumieniem siebie oraz innych. Być może czujesz, że pojawia się w Tobie ochota do spojrzenia na siebie z różnych stron, perspektyw, z boku, z dystansu? Poszerzenie własnej perspektywy widzenia i rozumienia siebie oraz innych może przyczynić się do poprawy relacji z innymi, a zatem niewątpliwie można to uznać za zasób.

Spotkanie w gronie nowych osób, zrobienie czegoś razem, wspólnie może być także okazją do rozwijania w sobie takich umiejętności jak współpraca, współdziałanie z innymi. Wspólna praca na grupie w oparciu o zasadę wzajemnego szacunku i życzliwości w czasie poruszania trudnych spraw i tematów może sprzyjać także przywróceniu i/lub wzmocnieniu szacunku i życzliwości wobec samej siebie / siebie samego, ale też może sprzyjać przywróceniu i/lub wzmocnieniu szacunku i życzliwości w Twoich relacjach z innymi.

Kolejnym Twoim zasobem, który może przebudzić się w związku z udziałem w cyklu spotkań, to umiejętność zmierzenie się z własnymi obawami, niepokojami, lękami pojawiającymi się w odpowiedzi na spotkanie się z tym co trudne, bolesne w sobie i w rozmowie na grupie zamiast uciekania od tego.

Oczywiście także umiejętność krytycznego spojrzenia na siebie oraz znajomość własnych ograniczeń, jakiś niedostatków, wad – kwestie poruszane w czasie cyklu spotkań – także mogą być uznane za zasób, podobnie jak sama chęć podjęcia pracy nad własnymi niedostatkami i wadami. Dodatkowo wspólna praca na grupie bez negatywnego oceniania siebie wzajemnie oraz bez dawania sobie tzw. złotych rad może pobudzać te zasoby w Tobie, które również sprzyjają lepszym relacjom z innymi.

Jednocześnie udział w tym wydarzeniu może być także okazją do uruchomienia w sobie konstruktywnej siły i zdrowego poczucia własnej mocy w celu zdrowego radzenia sobie z tym co rozpoznane jako trudne w swoim życiu. Umiejętność autorefleksji i refleksji, samoobserwacji i obserwacji, samokontroli, zdrowego wyznaczania granic innym, to zasoby które także m.in. możesz obudzić i/lub rozwijać w sobie w czasie prowadzonego przeze mnie cyklu spotkań.

Podsumowując:

ODKRYWANIE I/LUB ROZIWIJANIE WŁASNYCH ZASOBÓW ORAZ KORZYSTANIE Z NICH W POJAWIAJACYCH SIĘ TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH SPRZYJA ZATRZMYWANIU I/LUB PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W OSOBISTYM ŻYCIU, W SWOICH RELACJACH Z INNYMI! 🙂

Zapraszam na cykl spotkań pt. Porozmawiajmy o przemocy w naszym życiu!

Marzena Miszczuk – psycholog, psychoterapeuta, specjalista ds. przemocy

 

Szczegółowy opis cyklu spotkań można znaleźć na stronie: http://jatymy.info/2018/10/19/1635/

*Przytoczony na początku wpisu cytat oraz załączone do wpisu zdjęcie pochodzi z kalendarza: Rok Pozytywnych Zmian, Jadwiga Stasica, Wyd. Święty Paweł, 2017