Diagnoza psychologiczna młodzieży

Diagnoza psychologiczna młodzieży

Na pierwszą konsultację zapraszamy nastolatka(tkę) wraz z rodzicem/rodzicami. W trakcie tego spotkania omawiany jest powód zgłoszenia. Spotkanie odbywa się wspólnie, a następne dwie/ trzy konsultacje odbywają się już indywidualnie z samym nastolatkiem(tką). Po tym czasie możliwe jest rozpoczęcie terapii indywidualnej, bądź poszukanie innej formy która służyłaby nastolatkowi(tce) czy rodzinie- terapia rodzinna, konsultacje rodzicielskie, grupa socjoterapeutyczna.
Na konsultację zapraszamy osoby zmagające się: z depresją, stanami lękowymi, zaburzeniami zachowania, trudnościami w budowaniu relacji rówieśniczych, doświadczeniem agresji, stresem, utratą ważnej osoby czy poczuciem pustki.

Zaplanuj Swoją wizytę