terapia par i małżeństw

Czym jest terapia par i małżeństw?

Jest dialogiem pomiędzy partnerami w związku a terapeutą, w trakcie którego partnerzy zapoznają terapeutę ze światem swoich relacji, a terapeuta dzieli się swoją wiedzą, odmiennymi perspektywami w celu uzyskania lepszego wzajemnego zrozumienia, znalezienia skutecznych sposobów porozumienia się i rozwiązywania problemów.

Dla kogo?

Dla partnerów, którzy dążą do poprawy relacji w związku, pragną powstrzymać pogłębiający się kryzys, poszukują rozwiązania długotrwałego konfliktu. Spotkania z terapeutą mogą być również przydatne, jeśli partnerzy rozważają separację lub rozwód. Rozmowa w gabinecie może stać się szansą porozumienia i wyjścia z impasu.

Jaką metodą pracujemy?

Pracujemy metodą systemową, postrzegając parę jako dynamiczną całość. Zwracamy uwagę na specyfikę relacji zachodzących w parze. Przyglądanie się wzajemnym powiązaniom pomaga w lepszym zrozumieniu siebie samych, jak również pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji o dalszych krokach, mających na celu zmianę tych schematów, które para uzna za przeszkadzające i niszczące w bardziej dostosowane, dające więcej satysfakcji i radości ze wspólnego bycia razem.

Ile trwa?

Długość procesu psychoterapeutycznego jest trudny do określenia w sposób jednoznaczny i zależy od zgłaszanej trudności oraz potrzeb pary. Jest to proces dynamiczny i postrzeganie wyzwań, nad którymi pracuje para może się zmieniać w trwania terapii. Inaczej mogą przebiegać spotkania, których celem będzie wsparcie partnerów w sytuacji kryzysu, a inaczej spotkania partnerów doświadczających wieloletnich, nie dających satysfakcjonujących rozwiązań, konfliktów.

Jak wygląda proces terapii?

W zależności od zgłaszanych trudności i potrzeb proponujemy spotkania w odstępach dwu lub trzytygodniowych. Spotkania mogą odbywać się z jednym lub z dwojgiem terapeutów i mają one charakter dialogu. Jedno spotkanie trwa zazwyczaj około 80 minut.

Jakie daje rezultaty?

Rezultaty spotkań wynikają z odpowiedzi terapeuty na potrzeby partnerów i są uzależnione od gotowości pary na zmiany. Na ogólnym poziomie można mówić o poszerzeniu rozumienia tego, co dzieje się w relacji. Świadomość wzajemnych potrzeb, możliwości i ograniczeń, otwiera drogę do dokonywania wyboru i uwalania od przymusowego odtwarzania niechcianych wzorców w relacji. W ujęciu bardziej szczegółowym można mówić o znalezieniu porozumienia, poprawieniu komunikacji w parze, czy uwolnieniu się od destrukcyjnych konfliktów.

Po co pierwsze spotkanie?

Pierwsze spotkanie nazywamy konsultacją, gdyż służy wstępnemu zapoznaniu się partnerów z terapeutami, ich sposobem pracy, przedstawieniu swoich potrzeb i oczekiwań oraz przyjrzeniu się możliwym do osiągnięcia celom w terapii. Do rozeznania i podjęcia współpracy potrzeba od jednej do trzech konsultacji.

Zaplanuj Swoją wizytę