psychoterapia indywidualna

Czym jest psychoterapia?

Słowo psychoterapia pochodzi z greckiego i oznacza leczenie duszy. Jest to metoda rozwoju osobistego oraz leczenia problemów natury psychologicznej przy pomocy indywidualnej relacji z psychoterapeutą.
Zdrowienie następuje poprzez ciągłe poznawanie i lepsze rozumienie siebie oraz swoich relacji z ważnymi dla nas ludźmi. Mówiąc najkrócej jest to demontaż „starego” systemu myślenia i działania oraz montaż „nowego” dającego możliwość życia własnym życiem.

Dla kogo psychoterapia?

• Dla dorosłych, którzy chcą zmiany w swoim życiu i obecnie przeżywają różnego typu trudności osobiste lub zawodowe
• Dla par i małżeństw, które przeżywają trudności w związku i pragną poprawić ich wzajemne relacje
• Dla rodziców, którzy są świadomi rodzicielskich wyzwań jakie przed nimi stoją i pragną lepiej zrozumieć świat dziecka i / lub umieć dostrzegać własny wpływ na zachowania najbliższych
• Dla liderów pracujących w organizacjach, którzy doskonaląc swoje przywództwo natrafiają na osobiste trudności w relacjach ze współpracownikami, przełożonymi i podwładnymi; cierpią z powodu przemęczenia, nadmiernej pracy, perfekcjonizmu czy utraty życiowej równowagi

Ile trwa psychoterapia indywidulana?

Psychoterapia może być procesem długoterminowym lub krótkoterminowym. Praca długoterminowa nastawiona jest na szersze i głębsze poznanie i zrozumienie siebie (swoich uczuć, myśli, zachowań w różnych sytuacjach, wobec różnych ludzi, a także wobec siebie samego), co pozwala na przemianę funkcjonowania w życiu. Nie ustala się z góry terminu zakończenia takiej terapii. Praca krótkoterminowa proponowana jest w konkretnej sytuacji kryzysowej takiej jak utrata bliskiej osoby, nagła choroba czy pilna konieczność podjęcia ważnej decyzji życiowej.
Każda sesja indywidualna trwa 45-50 minut. Sesje odbywają się zazwyczaj jeden raz w tygodniu o stałej porze.

Jakie są rezultaty pracy z terapeutą?

Głównym efektem psychoterapii jest uwolnienie się od problemu, który nas ogranicza, a w dalszej perspektywie również poprawa jakości i satysfakcji z życia i pracy. Najczęściej pojawiające się rezultaty, które obserwujemy w codziennej pracy to:
• Powrót do równowagi życiowej– ustawienia właściwych proporcji pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym
• Zarządzanie swoją bezcenną energią życiową, która ku zaskoczeniu wielu z nas jest wyczerpywalna i potrzebuje świadomej troski Właściciela
• Branie odpowiedzialności za własne życie, bez szukania winnych wokół mnie
• Przezwyciężanie trudności, zarówno tych życiowych, jak i zawodowych
• Stawianie zdrowych granic innym ludziom
• Wzięcie odpowiedzialności za siebie, za swoją pracę i życie
• Odzyskanie zdrowego poczucia własnej wartości

Jakimi metodami pracujemy?

Podejście integratywne
Zazwyczaj łączymy ze sobą różne podejścia psychoterapeutyczne dostosowując je do aktualnych potrzeb osoby, z którą pracujemy. Poniżej kilka słów o wiodących metodach pracy w naszym Centrum.

Podejście psychodynamiczne, zakłada istnienie podświadomości człowieka. Głównym celem działań terapeuty jest dotarcie do nieświadomych treści powodujących trudności w codziennym życiu i konstruktywne ich przepracowanie. Uwaga terapeuty koncentruje się na różnych okresach życia człowieka, głównie na okresie dzieciństwie, zakładając, że właśnie tam jest odpowiedź na bieżące nurtujące nas problemy w codziennym życiu. Terapeuta duży nacisk kładzie się na relacje interpersonalne pojawiające się w życiu człowieka.

Podejście systemowe, ujmuje rodzinę, jako system tworzony przez jej członków oraz bada zachodzące między nimi interakcje i łączące ich relacje. Zakłada, że rodzina tworzy specyficzny mechanizm, a jej członkowie wzajemnie na siebie oddziałują. Terapeuta będzie starał się wraz z parą, rodziną czy pojedynczą osobą, odkryć zależności łączące poszczególne osoby i sposoby, w jakie na siebie nawzajem wpływają. Analiza tych powiązań i relacji oraz ich zrozumienie, pomaga poszczególnym członkom systemu na wypracowanie nowych metod budowania relacji oraz przekształcenie funkcjonujących do tej pory, przeszkadzających i niszczących schematów w bardziej dostosowane, dające więcej satysfakcji i radości ze wspólnego bycia razem.

Podejscie Gestalt ma na celu poszerzanie samoświadomości: odczuć, emocji, myśli, zachowań, mechanizmów działania, otoczenia. Prowadzi do pełniejszego doświadczania siebie i swojego życia oraz do odkrywania nowych możliwości i ewentualnej zmiany. Duże znaczenie ma relacja pomiędzy terapeutą a klientem istniejąca w teraźniejszości, w której uobecnia się także przeszłość i przyszłość. W podejściu tym nie skupia się na analizie czy interpretacji wydarzeń z przeszłości, ale na pogłębianiu „tu i teraz”, także w zakresie istnienia niedokończonych spraw, przerw w cyklu zaspokajania potrzeb, czy mechanizmów zakłócenia kontaktu/twórczego przystosowania.

Po co pierwsze spotkanie?

Rozpoczęcie psychoterapii zawsze poprzedzone jest wstępną konsultacją. Konsultacja trwa 50 minut i służy zorientowaniu się w problemach i obecnej sytuacji życiowej osoby zgłaszającej. Najczęściej są to 1 – 2 spotkania. Konsultacja pozwala zaproponować najlepszą formę pomocy dostosowaną do potrzeb i możliwości Zgłaszającego.

Zaplanuj Swoją wizytę