klub spełniona rodzina

Klub Spełniona Rodzina powstał z inicjatywy coachów International Coach Federation w 2012 roku.

Co jest naszym celem?

Naszym celem jest pomaganie Rodzinom w tworzeniu trwałych i zdrowych więzi oraz w budowaniu dobrych relacji pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi. Dzięki temu projektowi chcemy rozwijać świadomość rodzicielską popularyzując jednocześnie ideę coachingu, psychoterapii oraz terapii par i rodzin.

Jak działamy?

W ramach działalności Klubu organizujemy warsztaty edukacyjne prowadzone przez zaprzyjaźnionych z Centrum coachów z wrocławskiego oddziału ICF oraz terapeutów i trenerów. Zazwyczaj spotykamy się raz na kwartał.

Co jest częstym tematem naszych spotkań?

Poruszamy tematykę taką jak:
• mocne i satysfakcjonujące partnerstwo w związkach
• zdrowa, odpowiedzialna relacja z dzieckiem
• równowaga dla mam wracających do pracy po urlopach macierzyńskich
• budowanie relacji przez przyszłych rodziców
• równowaga pomiędzy pracą zawodową a życiem rodzinnym
• rozwój osobisty rodziców / małżonków

Zaplanuj swoją wizytę