konsultacje rodzicielskie

Wraz z narodzinami dziecka rodzą się nowe myśli, uczucia, budzą nadzieje i niepokoje. Rodzą się też pytania: Jak wychowywać swoje dziecko? Czy tak, jak mnie wychowano? Czy inaczej? A jeśli inaczej, to jak? Trudno o dobre odpowiedzi.

Jaką metodą pracujemy?

W zależności od zgłaszanej trudności spotkania mogą opierać się na rozmowie, jak również na obserwacji relacji między rodzicami i ich dziećmi ( w szczególności tych najmłodszych od narodzin do 3 roku życia). Praca oparta jest o myślenie o rodzinie jako systemie naczyń połączonych, w którym członkowie rodziny nawzajem na siebie wpływają i utrzymują funkcjonowanie rodziny w równowadze. Jednocześnie należy pamiętać, że podłoże wielu zachowań ma źródło w dynamice nieświadomych procesów emocjonalnych. Poszukiwanie ich i nazywanie pomaga rodzicom bardziej adekwatnie reagować na napotykane przez nich trudności w szeroko pojętym wychowywaniu dzieci.

Czym są konsultacje rodzicielskie?

Konsultacje rodzicielskie są spotkaniem opartym na rozmowie, której zadaniem jest stworzenie przestrzeni do wypowiadania swoich przekonań, wątpliwości, czy obaw mogących dotyczyć różnych momentów rozwojowych dziecka. Począwszy od dylematów związanych z ciążą, porodem, zdrowiem dziecka, karmieniem, adopcją, poprzez tematy związane z relacjami między rodzeństwem, relacjami rodzinnymi w rodzinie rekonstruowanej, po tematy związane z rozwojem psychoseksualnym dzieci i młodzieży (rozwój seksualny dziecka, problemy okresu dojrzewania, kształtowanie się tożsamości płciowej i seksualnej).

Dla kogo?

Ta formuła konsultacji rodzicielskich kierowana jest zarówno do tych rodziców, którzy myślą o swoim przyszłym rodzicielstwie, oczekują na dziecko, jak również do rodziców przeżywających wyzwania rodzicielskie w relacji z małymi, czy dorastającymi dziećmi.
Możliwe są spotkania indywidualne, spotkania opiekun – dziecko, jak również rodzicielskie oraz rodziców z dzieckiem.

Ile trwa?

Propozycja konsultacji rodzicielskich jest w swej istocie elastyczna, dostosowana do rodzaju zgłaszanego kłopotu, momentu rozwojowego rodziny. Wraz z psychologiem jest możliwość indywidualnego ustalenia czasu i częstotliwości spotkań.

Jakie daje rezultaty?

Rozmowa i dzielenie się perspektywą, którą ma psycholog / psychoterapeuta owocuje szerszym rozumieniem sytuacji, w której zgłasza się rodzic/rodzina i lepszym dostępem do swoich możliwości, zasobów radzenia sobie w aktualnej rzeczywistości.
Czasem po wstępnych konsultacjach pomoc może przybrać formę psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, bądź pary.

Zaplanuj Swoją wizytę

wybierz specjalistę