konsultacje rodzicielskie

lisc_1
lisc_2

Wraz z narodzinami dziecka (począwszy od wyobrażenia idei dziecka w umyśle matki/ojca) rodzą się nowe myśli, uczucia, odzywają się przeszłe relacje. Rodzą się też takie pytania, jakich minione pokolenia być może sobie by nie stawiały. Jak urodzić? Jak karmić? W jaki sposób opiekować się? A nawet – jak począć? Jak wychowywać swoje dziecko? Czy tak, jak mnie wychowano? Czy inaczej? A jeśli inaczej, to jak?
Czasem myśli, obawy w obszarze rodzicielstwa są trudne do zrozumienia przez bliskich, albo nawet przez samych rodziców. Nie znaczy to, że są mniej dotkliwe. Wiążą się z tym, co nienazwane, a co domaga się wypowiedzenia.

Jaką metodą pracujemy?

Spotkania w ramach konsultacji rodzicielskich opierają się na rozmowie, jak również obserwacji relacji między rodzicami i ich dziećmi.

Czym są konsultacje rodzicielskie?

Na konsultacjach rodzicielskich możemy rozmawiać o myślach, uczuciach związanych z macierzyństwem w ogóle, związanych z dylematami dotyczącymi ciąży, porodu, zdrowia dziecka, karmienia, adopcji, relacji między rodzeństwem, relacji rodzinnych w rodzinie rekonstruowanej, relacji między różnymi obszarami aktywności (rodzinnej, zawodowej).
Jest tu również miejsce, by zajmować się wszelkimi wątpliwościami wychowawczymi, dotyczącymi karmienia (włączanie nowych pokarmów, odstawianie od piersi, lub odwrotnie – kwestie podtrzymywania karmienia piersią w sytuacji powrotu do pracy, itp.), spania, zabawy.

Dla kogo?

Ta formuła konsultacji rodzicielskich kierowana jest do rodziców planujących poczęcie dziecka w najbliższym czasie, do rodziców oczekujących na dziecko oraz do rodziców przeżywających wyzwania rodzicielskie w okresie od momentu narodzin dziecka do skończenia przez nie 3 roku życia.
Możliwe są spotkania indywidualne, spotkania opiekun – dziecko, jak również rodzicielskie oraz rodziców z dzieckiem.

Ile trwa?

Propozycja konsultacji rodzicielskich jest w swej istocie elastyczna, dostosowana do rodzaju zgłaszanego kłopotu, momentu rozwojowego rodziny/przyszłej rodziny. Wraz z psychologiem jest możliwość indywidualnego ustalenia czasu i częstotliwości spotkań.

Jakie daje rezultaty?

Rozmowa i dzielenie się perspektywą, którą ma psycholog owocuje szerszym rozumieniem sytuacji, w której zgłasza się rodzic/rodzina i lepszym dostępem do swoich możliwości, zasobów radzenia sobie w aktualnej rzeczywistości.
Czasem po wstępnych konsultacjach pomoc może przybrać formę psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, bądź pary.

Zaplanuj Swoją wizytę

wybierz specjalistę