Konsultacja rodziny dotkniętej kryzysem psychicznym

Oferujemy Państwu możliwość skorzystania z konsultacji mającej na celu pomoc w zrozumieniu istoty zaburzeń psychicznych. Doświadczenie kryzysu psychicznego bywa trudnym do zaakceptowania i przyjęcia etapem życia, zarówno osobistego, jak również rodzinnego. Zdajemy sobie sprawę, jak trudnym bywa zmierzenie się z tym doświadczeniem oraz znalezienie odpowiedzi na nurtujące pytania. Konsultacja dla rodziny dotkniętej kryzysem psychicznym nie jest formą psychoterapii lub porady lekarskiej. Istotą jest psychoedukacja, mająca na celu pomoc w zrozumieniu istoty zaburzenia psychicznego oraz możliwych do uzyskania form pomocy. Wierzymy, że właściwe zrozumienie pomaga w przyjęciu doświadczenia i odnalezieniu się w nowej sytuacji osobistej oraz rodzinnej.

Zaplanuj Swoją wizytę