Przekaz międzypokoleniowy to ważny aspekt swoistego przejmowania od swej rodziny dziedzictwa. Obejmuje on niekiedy doświadczenia rodzinne nawet kilku generacji.

Przekaz ten może stanowić zasób, który motywuje do kontynuacji linii twórczości i rozwoju życia. Może nieść ważne i dobre przesłania wspierające podejmowanie działań, które przynoszą rodzinie dobre owoce.

Może też być obciążającym bagażem, gdy jego treści są objęte tabu lub są nieuświadomione. Stają się wtedy słabym punktem rodziny, przyczyną braku kreatywności.

Istotnym jest poznawanie, odczytywanie przekazu rodziny pochodzenia. Uświadomienie sobie, tych przechodzących z pokolenia na pokolenie komunikatów, pozwala lepiej zrozumieć własne dziedzictwo i zajmować wobec niego aktywne stanowisko.

Uczestnicy tego warsztatu:

  • będą mieli okazję zastanowić się nad własnymi rodzinnymi przekazami, ich siłą i wartością. będą mogli lepiej zrozumieć, co może być przedmiotem przekazu oraz, za pomocą jakich środków, rodzina przekazuje swoje dziedzictwo
  • będą mieli możliwość przyjrzeć się przykładowym przekazom własnej rodziny i dokonać próby określenia ich możliwego wpływu na swoje życie
  • będą w stanie poprzyglądać się sobie w nieco szerszym kontekście historii rodzinnej, i być może, w większym stopniu odkrywać własne wzory zachowań i reakcji

Miejsce: Centrum Rozwoju Osobistego i Pracy z Rodzina JA – TY – MY, ulica Skwierzyńska 20/4, Wrocław

Prowadzący:

Beata Grządziel – Psycholog, psychoterapeuta osób dorosłych, terapeuta par i rodzin

Andrzej Ładyżyński – Pedagog, nauczyciel akademicki, terapeuta par i rodzin

Termin: 10 października (wtorek), godz. 18.00-20.00

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy: jatymy@spelnionarodzina.pl

Zapraszamy serdecznie!

Spotkanie odbędzie się w ramach działalności , którego celem jest pomaganie Rodzinom w tworzeniu trwałych i zdrowych więzi oraz w budowaniu dobrych relacji pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi. Dzięki temu projektowi, chcemy rozwijać świadomość rodzicielską, popularyzując jednocześnie ideę coachingu, psychoterapii oraz terapii par i rodzin.