WIKTOR-ZLOBICKI

Umów się na pierwsze spotkanie

Wiktor Zlobicki - ZnanyLekarz.pl

Wiktor Żłobicki

Pedagog, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta osób dorosłych, terapeuta par i rodzin.
Doktor habilitowany nauk humanistycznych

O MNIE

Zawodowo jestem nauczycielem akademickim i psychoterapeutą pracującym w podejściu Gestalt. Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz terapię par i małżeństw. Udzielam pomocy psychoterapeutycznej osobom, które przeżywają trudności osobiste, kryzysy życiowe, zawodowe, doświadczają cierpienia w relacji ze sobą lub w związkach z innymi. W relacji z osobami korzystającymi z psychoterapii kieruję się wartościami psychologii i psychoterapii humanistycznej, tworząc relację terapeutyczną z zachowaniem pełnej dyskrecji i zasad etyki zawodowej
Prywatnie jestem mężem z ponad 40-letnim stażem, ojcem trójki dorosłych dzieci, dziadkiem dwójki wnucząt. Czynnie uprawiam sport, turystykę, interesuje mnie dobry teatr i film.

EDUKACJA I DOŚWIADCZENIE

Dysponuję ponad 40-letnią praktyką w zakresie wspierania rozwoju osobistego dzieci, młodzieży i dorosłych. W roku 2000 rozpocząłem i nadal realizuję edukację psychoterapeutyczną łącząc ją z działalnością naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyłem między innymi Roczny Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz odbyłem ponad 1500 godzin własnych staży, szkoleń i warsztatów prowadzonych przez psychoterapeutów z Polski, Niemiec, Austrii, Francji i Stanów Zjednoczonych. Jestem psychoterapeutą w trakcie certyfikacji, członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, uczestniczę w szkoleniach oraz superwizji indywidualnej i grupowej dla psychoterapeutów.

WIĘCEJ INFORMACJI

Od roku 1985 prowadzę działalność naukowo-badawczą w Uniwersytecie Wrocławskim, jestem doktorem habilitowanym nauk humanistycznych i autorem ponad stu publikacji: monografii, prac redakcyjnych, artykułów i recenzji z zakresu pedagogiki, socjologii edukacji i psychoterapii. Realizowałem między innymi projekt badawczy poświęcony podejściu Gestalt w edukacji, zwieńczony napisaną przeze mnie pierwszą w kraju, polskojęzyczną monografią habilitacyjną o podejściu Gestalt w edukacji i psychoterapii pt. „Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt. O wspieraniu rozwoju osoby” (Kraków 2008).
Zapraszam do gabinetu we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 20/4 po telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem 731 711 810.

ARTYKUŁY

lisc_3