foto do tekstu 2Jak żyć lepiej, kochać mądrzej?

Jak można próbować żyć lepiej, kochać mądrzej? – takie pytanie stawia i poszukuje odpowiedzi światowej sławy psycholog Philip G. Zimbardo. Jak spojrzeć na siebie inaczej, gdy przytłaczają codzienne problemy albo negatywne zdarzenia z przeszłości? Co może inspirować do przemyśleń, zmiany postrzegania bliskich osób, widzenia świata i w efekcie do ważnych zmian w życiu?

Jeśli takie pytania stawiają sobie także osoby, które wahają się przed podjęciem decyzji o spotkaniu z psychoterapeutą, to chcę podzielić się refleksją ze zorganizowanego przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego spotkania z profesorem Philipem G. Zimbardo – znanym w świecie psychologiem. Profesor wygłosił wykład przy okazji promocji jego najnowszej książki pt. „Żyj lepiej, kochaj mądrzej”, napisanej wspólnie z Rosemery K.M. Sword. W tej książce można przeczytać o osobach, które przezwyciężyły swoją negatywną przeszłość, odnowiły kontakty z najbliższymi sobie ludźmi i wiodą satysfakcjonujące życie. Profesor Zimbardo sygnalizuje, że jest możliwe, by zmienić  swoje nastawienie i inaczej spojrzeć na świat. Dlatego zwracając się do potencjalnego czytelnika pisze: „ …przeczytaj  po prostu pierwszy rozdział, a potem zdecyduj, czy wolisz zostać w swojej starej skórze, czy ją zrzucić i stać się nową, lepszą wersję siebie”. Przestrzeni do takiej przemiany można poszukiwać w relacji z zaufanym psychoterapeutą. 

Dr hab. Wiktor Żłobicki – Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego