foto do tekstu 1 W naszym społeczeństwie wciąż pokutuje przekonanie, że z psychoterapii powinny korzystać wyłącznie osoby z zaburzeniami psychicznymi. Tymczasem coraz więcej osób decyduje się na spotkania z psychoterapeutą, by zadbać o swój rozwój osobisty, uporać się z problemami egzystencjalnymi czy objawami nerwicy [zobacz w Internecie – http://zdrowaglowa.pl/mam-terapeute/]. Wybitny profesor psychiatrii Kazimierz Dąbrowski podkreślał, że zdrowy psychicznie człowiek doświadcza w toku swojego życia różnych, czasem dramatycznych okoliczności.  W swoich rozważaniach nad zdrowiem psychicznym jednostki twierdził, że “zdrowym jest człowiek, którego rozwój jest wyraźny i niezależny od tego, czy jest on przystosowany do życia, tj. umie sobie radzić w każdej sytuacji w kontakcie z rzeczywistością, czy też tego przystosowania nie wykazuje. W tym kontekście zdrową psychicznie może być także jednostka o wzmożonej pobudliwości psychicznej oraz większość jednostek z objawami nerwic czy psychonerwic, opartych na rozwoju wyższego poziomu funkcji psychicznych.” K. Dąbrowski podkreślał wręcz, że ludzie przeżywający problemy – mające w istocie charakter rozwojowy – mogą potrzebować okresowego wsparcia o charakterze terapeutycznym. Stąd podejmowanie psychoterapii przez ludzi zdrowych jest jak najbardziej uzasadnione wtedy, gdy znajdują się oni w stanie kryzysów rozwojowych, egzystencjalnych oraz w sytuacjach nerwicowych. Dzięki psychoterapii człowiek może odkryć na nowo swoje własne możliwości, swój wrodzony potencjał rozwojowy. Według światowej sławy psychoterapeutów Arnolda i Clifforda Lazarusów “naprawdę pomocni terapeuci zazwyczaj traktują terapię jako aktywny proces edukacyjny”, stwarzając klientowi bezpieczną pod względem emocjonalnym okazję zgłębiania swojej psychiki. Pomagają zidentyfikować i zweryfikować te przekonania i informacje, które są źródłem problemów. Psychoterapia może więc być pomocna, jeśli w człowiek w swoim życiu doświadcza poważnych zakłóceń w życiu osobistym i relacjach z otoczeniem.

Dr hab. Wiktor Żłobicki – Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Warto przeczytać:

Dąbrowski K., W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, Warszawa 1996.

Lazarus A.A, Lazarus C.N., Terapia w pigułce. Jak zachować zdrowie psychiczne w zwariowanym świecie, przekład A. Rozwadowska, Gdańsk 2003.

Żłobicki W., Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt. O wspieraniu rozwoju Osoby, Kraków 2008.

MAM TERAPEUTĘ

 

foto do tekstu 1